کد قفل کردن راست کليک

کد قفل کردن راست کليک

هدايت به بالاي

تماس با ما

ابزار رایگان وبلاگ

مترجم سایت

mouse code|تغییر شکل ماوس
كد ماوس

زندگی بهتر

جاهای خالی را کامل کنید:

الف- ...... پیامبران الگوی عملی زندگی ماست:

ب- عزت نفس احساس ............است.

ج- در دین اسلام خیانت جزء ..... گناهان است

1

گزینه مناسب راعلامت بزنید:

 

هنگامی که فرشتگان جان مومنان را می ستانند به آنها چه وعده ای می دهد؟

الف- بهشت                                    ب- زندگی بهتر  

 ج- همنشینی با پیامبران                   د- همه موارد

 

ابوذر علت ترس از مرگ را در چه میدانست؟

الف- انجام ندادن واجبات                       ب- نداشتن صبر وتقوا 

ج- آباد کردن دنیا و خراب کردن آخرت      د- همه موارد صحیح است

 

رحمة للعالمین لقب کدام بزرگوار است؟

الف- امام صادق ع                       ب- پیامبر اکرم ص  

ج- امام علی ع                             د- امام سجادع

 

2

 

 

الف

 

 

 

ب

 

 

 

ج

کدام جمله اشتباه و کدام گزینه صحیح می باشد:

الف- صالحان مسیر صحیح زندگی را نشان می دهند.

ب- سعدبن معاذ از پیروان امام علی ع بود.

 

3

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید؟

سه فداکاری علی ع

سه ویژگی فاطمه س

سه ویژگی پیامبر

سه کار آسانی زندگی

1-

 

1-

1-

1-

2-

 

2-

2-

2-

3-

 

 

3-

3-

3-

4

سوالات تشریحی:

 

-بنا فرمایش حضرت علی ع خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهدی گرفته است؟

 

 

 

 

5

الف

بنظر شما علت تاکید پیامبر به باز گرداندن امانت به صاحبانش حتی اگر مسلمان نباشد چیست؟

 

 

ب

توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم؟

ج

آیه ای درباره نتایج شکر گذاری را بنویسید؟(همراه معنی)

د

مرگ برای چه کسانی وحشتناک است ؟ چرا؟

 

 

 

 

م

فداکار در دین اسلام به چه کسی گفته می شود؟

 

 

 

ه

اثرات نیکی به پدر و مادر رابیان کنید؟

 

 

 

ح

چرابرخی انسانها باوجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند دچار جادثه می شوند؟

 

 

 

 

خ